English | Deutsch | Français | Italiano | Español | Dansk | Svenska | فارسی

در باب بطالت و مفهومی به نام آینده - چهار قل
[] بطالت شاید این روزها بیماری فراگیر همه مان باشد. این "همه مان" را من در جمع بستن خودم با تنی نه چندان محدود از دوستان و آشنایان بکار می گیرم تا دامنه سرایت آن را در جمع خودمان به بحث بگذارم. بطالت، این روزها با زندگی ما عجین شده است و امکان رهایی از آن چنان دور و بعید به نظر می رسد که تصور به وقع پیوستن این رهایی ما را با واقعیت های هولناک خودشناسی روبرو سازد و پرده از کاستی های شخصیتی مان بردارد.


اضافه شده توسط حکایتهای شهربانو | ۱۸:۱۶ ۹۳/۱۱/۲


نام شما:
پست الکترونیک شما: (دلخواه)
شکلک: smile wink wassat tongue laughing sad angry crying biggrin blink ninja unsure 
پيام:
مشخصات من را نگه دار | مشخصات من را از یاد ببر