English | Deutsch | Français | Italiano | Español | Dansk | Svenska | فارسی

بازتعریف تجربه ای زنانه از زندان، سكس و اعتراف
میدان زنان - محبوبه عباس‌قلی‌زاده
تنهایی كه بعد از زندان نصیبم شد، هیچگاه فرصتی به من نداد كه غنیمتی كه از زندان با خود آورده بودم، با كسی تقسیم كنم، اما مرور حكایت‌های قربانیان تجاوز و آزارهای جنسی كه این روزها بر سر زبان‌هاست، به من هم تلنگری زد كه روایت زنانه خود را از زندان بازگو كنم. بیان این تجربه‌ها و تحلیل جنسیتی آن باعث می‌شود كه گفتار جنسیتی جنبش سبز نیز هم‌چون ادبیات، موسیقی و فرهنگ مردمی‌اش به موازات رشد جنبش شكل بگیرد و برای عمق بخشیدن به مبارزه‌ای كه نظام بنیادگرای مسلط را به چالش می‌كشد، مهمترین عنصر هویت‌بخش آن یعنی عورت‌انگاری زن و نگاه بیمارگونه‌اش را به مقوله‌ی سكوآلیته واكاوی كند.
هر چقدر كه جامعه در رفتارهای اجتماعی‌اش به هنجارهای "عورت انگارانه" مشروعیت دهد، بازتولید سركوب‌گرایانه آن را در خشونت‌های كوچه و بازار و زندان بیشتر خواهد دید. چنین هنجارهایی در نهایت به تقویت قدرت سركوبگری كه جهان‌بینی جنسی‌شده‌اش ازمقوله‌ی زنانگی و عورت‌انگاری جنسیتی تغذیه می‌كند، خواهد انجامید. این‌ها را از تجربه‌ی خود در زندان آموختم و گفتم شاید بازتعریف آن كمك كند به اینكه نوع دیگری ببنیم.

ادامه...

[اندیشه‌ی جنبش سبز] توسط عمو اروند | پيام | | Bookmark and Share ۰:۲۲ ۸۸/۸/۱

بعدی 1 2 3 4 5 6 7 8 قبلی